- 4 - is volgens het bestek aan te merken als de Directie van het werk en deze is das verantwoordelijk voor alles. Als er meerdere half was-krachten op het werk zijn, dan is zulks te wijten aan de Diren tie. Er moeten volwaardige krachten werkzaam zijn, in de eerste plaats te betrekken uit de arbeidsbeurs, en verder op andere wij ze. De Directie dient zich hiervan dus goed rekenschap te geven. De bespreking wordt hierna beëindigd. De beslissing omtrent de uitbetaling van den tweeden termijn van de aannemingssom wordt nog aangehouden. Aldus vastgesteld. De Secretaris, De Voorzitter TypTvdW Coll4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 378