NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN14193 ..Cu. Secretaris J^-i-^wBakeubuIte* .717 Tegenwoordig de Heeren S.t.tü.QjüiS.AH.9.tl.P.C.Q.~fi.U.y.c».y.:r.-;kS;..w..v.5^ A). «V - jJiX w-ViV.V.6...UXX.U.1wL^>.mÜ?..*. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 703. t/m Uitgevoerd Afd. I4Afd. II Afd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 380