'9t LK BESLISSING Afdeeiing j en Nc i Aanmerkingen Besloten v;ordt aan gedeputeerde i^uen een schrijven te richten, waarin verzocht wordt (ie subsidie over 1938 aan de vereenigingen Soest Vooruit en 3oester Vloei alsno0 Ooed te keuren. i Besloten wordt dez= aan^ele^enn-eid aan de orde te stel len in de ra au s vertoaa er i ng van gv Juni ~*.s. en den raad voor te stellen aan het verzoek van de Geaeouteerde Staten Oevolg te 0even. aJuL V lj\n. Besloten wordt de tent©oneteHing van belastingbetaling vrij te stellen, doch de dansgelegenheid te belasten met f .3*-- avond conform ae belastin^verordening. Besloten wordt deze grond- en waterschapslasten te Keuren en te voldoen. oea Be begrootingswijzi0i.Xt-, „orat door net college böta0G Keurd; hiervan zal aan den raad mededeelxn0 worden ^e- daan. Besloten wordt één zilveren en één bronzen medaille beschikbaar te stellen. toestemming wordt verleend. 'AW ys/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 382