V BESLISSING Afdeeling A AanmerKi en No. De vrijstelling wordt op grond van öaveimogen. veneend. A\ Besloten wordt over te gaan tot de onder no.2 genoemde wijziging omschreven in het schrijven van de P.U.li.*-. van 3 Juni 1 yj 3no.4g,o, lijnde een z._. dubbele paal- lantaarn (paal met 2 verlicntingsarmaturen) Besloten w o rd t een aanschrijving tot A.P.Hoo^eveen te richten, dat de kapconstructiedoor hem geplaatst zon der verdunning van Burgemeester en iethouders, binnen 8 dagen moet zijn ^esloopt, en de woning daarna in de oorspronkelijke toestand moet worden gebracht, terwijl bij niet nakoming dezer aanschrijving een en ander op zijn Kosten van gemeentewege zal X- lui Besloten wordt, gezien het rapport van het chief en inlichtingen bureau" afwijzend op te beschikken. centraal ar- j i-V/ het verzoek Besloten wordt te berichten, dat een geheel nieuw out- 4^<V/yj werp-ambtenaren en werKj.iedenre0lemeut öereed is en met: de vaststelling uiervan de meest mogelijke spoed zal /y2f. faafX worden betracht. T7X/J £e aioten wordt in een afzonderlijke vragenlijst aan dsnl pt- Bir.v.Sern.werken inlichtingen te vragen aansluitende aan de verantwoording van het Schoolse stuur. Kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 384