NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN14....Januari193 3 BtA-rtm- mn KTJj f 53. v Tegenwoordig de Heeren <X..«.Yi.S.ae.ï':..>..QUr.tj.6.i^6..e.n:u.fc.r. Secretaris .r.»..J.«..'rïr.O.D.t..». Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummerst/m Uitgevoerd i Afd. 1Afd. IIAfd. III j N kT

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 38