V BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen net aek van 2 ver- atrent Juni rzoek om noodige Besioten wordt adressant te berichten, dat volgens vernregen inlichtingen van deskundigen de boom in dit seizoen niet verplaatst kan worden en daarmede zou moeten worden gewacht tot het najaar. Het College is echter bereid tot verplaatsing van den boom over te gaan indien de nosten door hem (adressant) betaald wor den en hij zich bovendien schriftelijk verbindt en iriet najaar voor zijne rekening een nieuwe boom te plarji ten als mocht blijken, dat de verplaatste boom is doodgegaan. Je kosten van net verplaatsen van den boom zal door ^en adviseur der beplantingen nog worden opgegeven. gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht da. 15 Juni 1938, no.50» wordt besloten de aanvrage no. 1/14-55 in te willigen. I* \P

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 390