&aJr. 5 ormen re ver- ;zeld idvie- BESLISSING Afdeeling en No. Besloten wordt, aangezi* in de Birecteur niets rappor die de Minister meent te teert omtrent de normen kunnen aannemen, aan hem te verzoeken alsnog een juist antwoord te geven op het schrijven van het Go lege dd. 7 Februari 19^8, de afd.no. 1173 1 Gelet op het advies van Bouv/- en Woningtoezicht nos 72, 8}, 66, 76 en 80, wordt besloten de aanvragen nos.1/1482, 1/1492, 2/4b9, 1/1486 en 2/471 in te willigen Aanmerkingen t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 400