NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2.14uni193 Tegenwoordig de Heeren em.ee.st..o.X b.r.A. de .....Bruyn J.. Gasille.,.Wethouders... Secretaris J.».wr.sA.t.B.a.t.QJO.b.UX^.« Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers7.3.7t/m.7.4.6. Uitgevoerd Afd. I4Afd. IIAfd. lilhAfd. IV ./Ar. Typvdw

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 402