M -Sf/2 \+*.r/fo on- exd te- n vaili chen op e in- xvan an g^ be- g is m- e bed]' van is, n >eri ag BESLISSING Afdeeling i A Aanmerkingen Besloten woxdt den Dixecteux van Gemeentewexken te aL machtigen een en andex aan A-L.Koxtekaaslandbouwexp, Bixkstraat 46, Soest, toe te veitiouwen. K H Besloten woxdt in de "Gemeentestem" van 2b Juni a.s. een zoodanige advextentie te plaatsen. uni neen- Besloten woxdt adxessant met ingang van 1J Juni j.1. eexvol ontslag als deuxwaaxdex-ambtenaax op axbeids- overeenkomst te vexleenen. scoop- zaal Besloten woxdt het gevxaagde vexlof A. te vexleenen, V aJr confoxm het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. y mg be- ente-- ost er. zen ino- fing xno- te •6, ;exaani- d .ur .Je- Besloten woxdt met de wenschen van het College van a^>t. Gedeputeexde btaten xskening te houden. Het College heeft hiexvan kennis genomen. 1-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 404