NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN.2.4193. Tegenwoordig de Heeren jïiX.*i£.»jL..J.».V.i&aex.*.]lUXg.eiaae.S-fc®r.» Tl,. Atri«"ftr»n4 jn en F.J-Gawi 1 Ie t «ftthnwiftr-ai Secretaris Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers747t/m.'/..p.ó.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 408