Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 74 7 748 C.u»J.van Heijst 749 750 751 752 Scuuij t S.v.d.I uilen,Bosstr 0 0 -J c SC U Oiüi te 13a crament processie, Soest Stbnrgsche Lidden- suanascii is'e^eratie 3ir.7er.tot ,/erkvei achaffing aan hulp bed, blinden ,n'dam 753 inso. v.^olitie trekt zijn verzoekschrift om een tap- vergunniue, voor de voorlocaliteit. en concertzaal van het perceel van /ee destraat 32 in. ten toelichtende uit eenzetting betreffende bedoelde in trekking is bijgevoegd. verzoekt hem met de hosten van verhui zin& naar Groningen tegemoet te komen verzoekt de aanwijzing op de z.g.pad denstoelen zoodanig te ..ijzigen, dat het verkeer wederom langs zijn zaak öaa t verzoekt toestemming te willen ver- leenen tot het houden van een collec te, middels het aanbieden van strik jes, op Sonda^ 3 Juli a.s. ->e Inspecteur van politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. vraagt toestemming tot het doen openhcju- den van de winkels in de week van 1 t/m 9 Juli a.s., tot des avonds 10 uujr, zulks in verband met de viering van het zilveren jubileum der Luchtvaart- afdeelin^ verzoekt toestemming te willen verlee nen om in de maand Juli, Au^.of Sep tember a.s. te mogen collecteeren bij de ingezetenen, met gesloten bussen, ten benoeve der /ereeni^ing Je Insp.v.politie adviseert tot niet inwilliging van het verzoek. 0eeft op grond van een ingezonden rap port van den agent van politie A.de Liefde, 23.en .7. in overweging Jhr Sandberg te Hilversum niet meer te be noemen als deskundige voor de keuring- van huurauto's, en taxi's, doch de heuring te doen geschieden door één der politie-ambtenaren. Indien daar toe wordt besloten, zal een begroo ting van kosten betreffende het aan schaffen van druk;,erken en enkele werktuigen worden ingediend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 409