Afzender of voorsteller num mer 754 Voorzitter 755 750 uentr. erkgevers Kisico-3ank te 1 s-lravenha ,e Voorzitter 757 Best.v."Soest Vooruit" 'te Soest 753 iterstü Afueeling vestigt er de aandacht op dat tengevol ge van de ontslagname door P.Helmus als lid van den Hand, door den Haad voorzien zal moeten worden in de vacatures van lid der commissie Openbare 'terken en der commissie /erkverschaffing. .ijst op de mogelijkheid voor de gemeen' te om voor haar eigendommen een liolest en Stormschadeverzekering te sluiten. brengt ter sprake de uitbetaling van ae schadevergoeding ^eleden door den agent van politie Pasman tee^evolge van ver nieling van een cape. verzoekt, ten behoeve van een te voereh reclame-campagne in het belang van de vestiging in de gemeente Soest of in het belang van de gemeente als vacantie-oor^ een bijdrage van f.150.-- te mogen ont vangen uit de middelen, welke waarschij lijn voor reclame-doeleinden beschikbas. aijn. doet ter vaststelling door het college toekomen de redactie van een besluit tot verhuur van grond voor het openlucht theater, en eenige brieven tot uitvoe ring hiervan. ieslote tures v Beslote Beslote raadsve colle0- f.20.-- i- 2e Sesioté schikbs vereenj voor ré iet co] en de t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 411