4 4 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2.8Ju...n..i193 8 Afd. 1 Afd. II Afd. III \j -6 Tegenwoordig de Heeren MX W,AJ7 X S. S. S. X.tbui^öni':)'3 S"t e X Secretaris .si (i A»/B&.lt.SJXb.UXg.. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers13.3.t/m7.b.7 Uitgevoerd 1lil

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 414