NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN5J... ul..i193<Lr. Secretaris J.G.«.A.*.-Ba£..e.nb.UX&... .7.6.8. Tegenwoordig de Heeren ..Iviï..*..ÏÏ..«A-».J..t.7is.S..e.x.,..b.u.ïg.9in.ee.S-t 8X Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 420