Volg num mer Afzender of voorsteller Korte i n n o u 778 779 780 781 782 783 784 'Weth.vOpenbare Werken Oir.v.Gen.werken OirGem.werken Min.v.Binnenland- sche Zaken NV.ProvUtr Electr.MvUtrecht en Gasbedrijf Goest Brandraad te Goest Insp.V/d Volksge zondheid biedt ter goedkeuring aan bestek no.3, dienstjaar 1938 betreffende de uitvoe ring van diverse verfwerken enz. aan verschillende geneentegebouwen. zendt een 3-tal begrootingen voor uit te voeren rioleeringswerken in werkver schaffing (Noorderweg; Buntweg; V/ijnanc Toplaan en klaarwaterweg) deelt mede, dat het toiletgebouwtje op het parkeerterrein te Goesterberg ge heel overeenkomstig de verleende bouw vergunning is opgericht, waarbij reke ning is gehouden met de door het Oepar- tement van Befensie gestelde eischen i: verband met de radio-ontvangst in het nabijgelegen peilstation. vestigt de aandacht op een herdenkings film ter gelegenheid van de viering van het a.s. Begeeringsjubileum. zenden bericiit omtrent een proefverlici ting voor de VredehofstraatOe kosten van electrverlichting zullen per lan taarn ruim 27per jaar bedragen en de verlichting door middel van gas 22.8ü per jaar. zendt antwoord op het schrijven van B. en W. dd.30 Mei j.1. no.4828 betreffen de het niet uitnoodigen van den Gomman dant der Vrijwillige Brandweer, die mede lid van den Brandraad is, tot bij J woning eener vergadering van den Brandraad adviseert aan den Baad voor te stellen de perceelen Verl.kolonieweg 1 5—5—7— 8-10-12 en 14 onbewoonbaar te verklare 2e

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 425