Volg num mer Afzender ot voorsteller Korte inhoud 785 Gr. J .menger s Soes+- terb.str.20a,Soest 78c E.Hilhorstüiekslj. weg.0263iSoest 787 A.KaatsSchoolstr 5 b, Soest 788 789 J.Huisman,den Blieklaan 27,Soesjt OirGem .werken 790 Th.Niemeyer,LV. Groningen 791 Insp.Lager Onder wijs verzoekt B.en vv'- terug te komen op de afwijzende beschikking op zijn aanvrage om toestemming tot liet mogen plaatsen van eenige stoelen en tafels op het trottoir voor zijn café aan de Soester- bergschestraat gedurende ue zomermaan den, aangezien slecnts 1 meter van liet trottoir in beslag zal worden genomen. Be Lirv.Gem.werken brengt wederom advies uit bij rapport 27 Juni 19 58, no .L/'16 vraagt toestemming om op zijn erf melk- karnemelk-Koffie- en thee per glas en/ of per koop te vernoopen. Be Insp.v.Politie brengt gunstig ad vies uit. vraagt toestemming om op zijn erf kof- fie-thee-melk en limonade te mogen ver- koopen per kop en/of per glas. Be Insp.v.Politie brengt gunstig advies uit vraagt toestemming om in een prieeltje koffie, thee, limonade enz. per kop en per glas te mogen verkoopen. Be Insp. v.Politie brengt gunstig advies uit. deelt mededat trottoirbanden zijn aangekocht in verband net de verbree- aing van de BurgGrothestraatVoorts wordt verzoent mede te deelen of het College zich er mede kan vereenigen, dat grindbetontegels worden aangekocht zulks in plaats van basalttegels. vraagt toestemming tot het mogen be houden van een affichebord tegen het pand van de Wed.B.van Schalkwijk,Kon. laan 47, alhier. Be Bir.v.Gem.werken en de Insp.v.Poli tie adviseeren afwijzend op dit ver zoek te beschikken. deelt mede geen bezwaar te heboen tegen de voorgestelde wijzigingen van het leerplan der openbare Uloschoo.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 427