r V/ p u V' \yuïï V BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt de afwijzende beschikking van 7 Juni 1938 te nanduaven. - h <rha. up het verzoen wordt, mede in verband met de bezwaren lf cJj.. welKe met het oog op dergelijne inrichtingen, welke op zware lasten zitten, tegen inwilliging zouden De- staan, afwijzend beschikt. •f&is voren. xe Als voren. IA X f b I'. V nl\ het college kan er zich mede vereenigen, dat grindbe- cJiX, tontegels in plaats van basalttegels worden aange^ocnt ten behoeve van de Burgemeester Grothestraat Op het verzoek wordt afwijzend bescnikt. het reclame bord moet voor 1 Augustus a.s. zijn verwijderd; Pij niet voldoen hieraan zal een en ander op kosten van adressant van gemeentewege gescnieüen. Besloten wordt de voorgestelde wijzigingen vast te stellen. v jt/v tal J |v h-jtj JU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 428