num- Afzender of voorsteller Korte inhoud mer 792 793 DirGem.warken Best.der Voetbal en Athletiekver "Soesterberg" biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. verzoekt beschikbaarstelling van een prijs voor de op 9 Juli a-s. te houden atbletiek-wedstrijdenen wel voor een bepaald nummer 19 van het programma.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 429