NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN t, 193. ....8.*. Tegenwoordig de Heeren S e c r et a r i s k.0.r .0.0, t. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummers m

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 42