i* BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd 5 Juli 193ö nos.8184 en ö5 wordt besloten de aanvragen nos.1/1490 en 1/1495 in te willigen ai de aanvrage no.2/472 te weigeren. Goedgevonden wordt een zilveren medaille beschik baar te stellen. 1/ M V s

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 430