NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .ö*A,.de..3xuijii.,.eii.S..J,..Gasill.e^ .OTethcïuder.s.. Secretaris J»G.A.Batenburg 734 Afd. 1936... Tegenwoordig de Heeren A J,Vj,3.3.erfjuxgeuie e.at.er Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers .800 Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 432