NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN.11J..ul.i193 8. Tegenwoordig de Heeren Mc.».W. A» J. V1 SS er..ÏJurgftrn ee st er J.A.de Braijn en E.J.5asille, wethouders» Secretaris J GA .Bat enTxJXg» Accoord Afwezig De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 801t/m8Q.J.. Uitgevoerd Afd. I Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 436