Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 801 802 803 N.V.Anker Emaille- fabriek, de Beaufort- laan 18a, Soest De Voorzitter De Voorzitter vraagt vergunning voor het aanbouwen van een gedeelte aan de Anker Emaillefabriek aan de Be Beaufortlaan. Be Bir.v.Gem.werken adviseert aan adressant te berichten, dat krachtens de bij besluit van 1 Becember 19 3& verleende bouwvergunning de werkzaamheden kunnen worden voltooid. stelt voor een advertentie te plaatsen waarin sollicitanten naar de betrekking van klerk-teekenaar bij Gemeentewerken worden opgeroepen. stelt voor aan den pachter van het Lunapark te Soesterberg terug te betalen een bedrag van f.150.voor betaalde vermakelijkheids belasting, aangezien het hun niet was toe gestaan op Zondag 3 Juli j»l aijn inrich ting voor het publiek open te stellen. Gele van fabr haar volt Juli Besl in h den zorg Besl' Luna] f,15<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 437