NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 193 8 VAN jj.A.de Bruijn en H.J.Gasille, 'jvefchoudersj Afwezig Afd. IV: Afd. Tegenwoordig de Heeren Secretaris T«8»A.B^t§nT)UÏ>.S.1 Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, 8.04 Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 440