NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANuli193 A* x).A»<ie Jdruijn en h.J.Gasille,Wethouders* Afd. 14Afd. IIAfd. IIIAfd. IV Tegenwoordig de Heeren Atf.A «J s S 9X jifeü.ï.S8.!0.§.".S.Ï..©. Secretaris 4 - .4 A9 3 t. .9419. .9.ij Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers92 Vt/m 8.4.9..*. Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 448