v i/W I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen tii oud er nspecteu gadering State meente nv; o ordi - in de overleg -iet Sollege kan zich. hiermede vereeni en, <X,icL et ver- era den ;n van ee .damweg als sec .ngezien t perceel ischen de .debloe- richten, mderhan- >ek niet rasille ot> i.m. ora 2 Uloschool, .laan no. I Ladme t 'Een schoql >ar aan- .at school- its te vei- stuur, ;ers en ie genoe- en verbej- rport van rari 1938 it schoolj- m, dat ;ente zou+ rdeel de Kei 192C rnrg ver een en terrein cing heef Besloten wordt deze opgaven voor kennisgeving aan te V-* nemen. 3esloten Wordt aan adressant te berichten, dat, in verf L* aJi band met loopende onderhandelingen, thans aan zijn ver-, zoek niet ican worden voldaan. L*' Beslotenwordt den raad voor te stellen de wettelii voorgeschreven medewerking te verleenen. Krekken? d6 hiernever;£ Bedoelde verdunning in te 1J> A\- I 0.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 44