0*J,A shJ. t/ A<r V oM- K 77/35. BESLISSING Afd en eeling No. Aanmerkingen de ten ing in geno- van z ja zijn het wegver- Besloten wordt aan Th.J»»igtraan mede te deslen, dat een verssoeic om bouwvergunning in gunstige overweging; kan worden genomen, nadat aoor hem een bedrag van /.96ö,97zynde 5b. 50 x ƒ.14,25 aanlegkosten en 5Ó.56 x /.2,9o onderhoud, in het wegenfonds zal zijn gestort en aan ue gemeente zal zijn afgestaan een strook grond van het perceel sectie Gr.no.5dOd voor wegverbreeding volgens bijgevoegde situatieteekening. an de ten in hel rand- ntewer- fing bespre- an, da"| recht 1958 - tot Besloten wordt den Baad voor te stellen ontheffing L5 van deze bepaling aan A.B.Overgoor te verleenen. v Het hiernevens gevoegde ontwerp-voorstel wordt goed gekeurd v iCHl'l. Besloten wordt den Baad voor te stellen den aanslag IA JU- in het vergunningsrecht voor het vergunningsjaar v 1 kei 1958 - 1 Mei 1 959 terug te brengen tot ƒ.67,5Cj. 0 te man- Ie vrij de fa. ar een con- ar zeke- Lg het leden Leum igen m 12 van da- ;enge- I 5e ?glement. geen jesluit 7628 jrootin in ver ie Mi- re rheid s- Besloten wordt den manschappenwagen op 5-jarig con- tyj. tract bij de firma knegt en Zonen voor een bedrag van G 2500,= tegen all risks te verzekeren. /st# Besloten wordt in bovengenoemden zin den Baad een V voorstel te doen. s Besloten wordt oen Gemeente-Ontvanger het gevraagde verlof te verleunen. van het schrijven van Gedeputeerde Btaten heeft het Ooilege kennisgenomen. Te gelegenertijd zal den Baad sen wijziging der gemeentebegrooting 1953 worden voor gesteld om het bedrag van ^54G0,= te verminueren tot J «5250,=.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 450