JU- V yoV BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen 3t "aan heeft wijzi- svorde- 31 schi.„ /ereeni- 3ring dei terberg, t gevolg nemen ceven acht 3 loonen dat geeii] an het atsgehad 1 van kritiek j oor van den Ie Volks- c den rbitrage Land aan Besloten wordt aan de Centrale bchilüersvereeniging boest mede te deelen, dat hun schrijven van 1 Juni j.1. voor het College aanleiding is gev/eest liet schilder-^ A A,. werk nader in beschouwing te nemen. van uitslui- hemel- in brengt irijven wordt adressant te bericnten, dat met voorbe- Besloten houd van alle rechten ten aanzien van ue rioolaanslui ting van het nuisperceel op het houfdriool aan de aanschrijving ad. j>1 Mei j.1. 1e afd.no.51 }2 voorloo- pig geen verdere uitvoering te geven, 1 van aan- 3hof straa iijksv/eg« 2n brengi irijven jven van 52 mede, eenige lisrio- /eg loo- gere- nog e®11 aaaktom srwerken» >n bengt Als voren. ayftO- -v fik. Als voren. CL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 452