ah. i/ yv s" Ardeeling Aanmerkincen tegen 0 onder- voor ingaan- steld- ster 4, al- ngen, t onder van den el Da erzake tear van eer iVien- ivveror- a ander i i ch net algemeene stemmen worut me j .bJ *Berkhout te Baarn benoemd tot tijdelijk onderwijzeres aan de openbare la gere school voor g.l.o. in de Aerkebuurt, welke be- 12 Juli 193Ö. noeming worut geaciit te zijn ingegaan op Besloten wordt de hiernevens gevoegde ontwerp-aan- schrijving aan den heer mennes te zenden. }or te Lding >r bui- ;rsfoort ;e ver- Besloten wordt den Raad voor te stellen voor begeleiding van deze kinderen voor 1 beptember 1y^d - yi .december 19j>Ö met vernoogen. het ontwerp-voorstel aan den goedgekeurd het uedrag net tijdvan 25,= te Raad wordt V H)lt- iden ee- 27 Ju- i speld- eert n uver- gen raming voor verlee- rkloo- bsidie- mmissie edrag gebracht bevor- rooting rzien Vergunning wordt hiervoor verleend. Besloten wordt te berichten, dat een verlaging tot «97.000,= niet mogelijk is, doch dat aan de hand van de uitgaven over het eerste halfjaar 19^8 de raming //'-J9(fiat voor 193^ desnoods verlaagd kan worden tot ƒ.110.000,=. (O CJ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 456