vyV v JU V fk ig van rende ït uit- ver- ild van in. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .gesloten wordt den secretaris naar deze vergadering af te vaardigen, en desgewenscht deel te nemen aan de lunch en de maaltijd. besloten wordt thans een bijdrage van weken in deze kosten te vragen. .4- per 4 Besloten wordt een arbeiasoveresnKomst met H.^os- terkamp ten aanzien van het schoonhouden enz. van het Ontvangerskantoor aan te gaan. 1/ <%y/3 kesloten worat de wijzigingen der bebouwingsvoor schriften, zooals die in het schreven dd. 15 Juli 1e afd.no.2950 zijn geformuleerd aan mrf Kruljff, noofd 2e afd.Brovinciale oriffie ter beoor- ueeling te doen toekomen. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos 95, 94, 95 en 97, wordt besloten ae bouwaanvragen nos. 1/1499, 1/1500, 2/475 en 1/1501 in te willigen V Ji. IS I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 458