JU. ake rken, re aan een t in werm- et ver- L.c.het kal. De t hier- sn van >uden iet aari" lingen jzulk m de J1 Augu jaar da, Lnwilli tar :en te- ,n nej jzeres .aan Lievr lijke zijn met de 't liet len be lijf sef .en, ver ',o |i i:et intrekking van net in de vergadering van 15 Juli cJjl> n j .1. genomen besluit met betrekking tot de gunning van <L 1 verscliillende werken wordt besloten; perc.a. gemeentehuis enz.te 0un..eü aan /.Huuraeman en hu.voor x.445«--« b. oolitiewoniug Soesterberg te 0u.inen aan K.J. Smink voor f.86 11 c. oning Kbnin0innelaan te 0unnen aan aebra.de Lange voor £.77. a. brandweercentrale te gunnen aan J.]?.v .d .Iiam voor f.48.--. e. kantoorgebouw aem» .ern~n ae gunnen aan H.L. Brinkman voor f.9^.--. De gevraagde ialiehUfi|l& zullen vsorden verstrekt con- Jj form het advies van de -iederi.Heidemaatschappij Xhw.yws j De ^evraa^de toastem..in0 .,orat verleend. i ejt.^oelof s ord'G "benoemd tot tijdelijk onderlijsere8) aan de o.l.school a/a Beetzlaan, ingaande 11 Juli 19j3j voor den tijd dat zulks noodi0 zal blijken te zijn. V' i bV eigenaren zullen op norten termijn worden aange schreven maatregelen te nemen alle loszittende deelen, alsmede die deelen waarvan instorting is te duchten, te verwijderen. I* JU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 466