*1' llf s/k fa (X4Ï IA BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Aan den Raad aal worden voorgesteld het verzoek van adressant, om "b nen. Het over bouwvergunning niet in "beroep te verlee- i 1 gel«gd« ontwerp voorstel wordt goedgekeuirö» frl** Aldus wordt "besloten. Tevens zal van Breukelen morden aangeschreven een en ander weü te voeren. Ia bi Het ontwerp wordt goedgekeurd I Het College besluit op dit sciirijven niet in te gaan, aangezien aan de tot Mevr,Mateman-Xerstee0 ^erichte aanschrijving is voldaan. 1/ belet op het advies van Hou.,- en IToningtoezicnt dd.no Juli 1938 nas.90 en 7! -ordt besloten de aanvragen nos.j £/476 en 1/1481 in te .iilli^en. Het ontwerp wordt behandeld en voorloopifc t^oed^eneura overeenkomstig de gewijzigde bijlade dezer notulen. IA Ji- Üy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 468