Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 861 J. hesius Smid .-fit ter bij het Gasbedrijf I in verband met het schrijven van 18 Juij. j.1. van J.h.,Atnesius terzake ontken ning van de door hem ten overstaan van den neer /ethouder van het ^asoedrijf en den Secretaris uit^esproüen bereid heid tot medewerking in het aanvragen van een keuring ter verkrijging van in- validiteitspensioen wordt de betrokkene in de vergadering ontooden. De Voorzitter vraagt naar ae oezwaren, ..aarop kathesius antwoordt, dat hij uit ae hem door den Secretaris gezonden brief heeft opgemaakt, dat hij axle kos ten aan de keurirg verbonden zou moeten betalen. iethouder de Bruijn merkt kathesius idat zonder aiens medewerking de keuriig niet kan plaats hebben en concludeert dat de moeilijkheid oij kathesius han^t op de kosten der keurirg. kathesius verklaart zich er bij neer te lgütu ais B.en hem op.-ra._en zich ie laten keuren. kadat kathesius de vergaderzaal heeft veriaten ;ordt overic^a 01 het mogelijk is hem eventueel scnadeioos te stelleii. me meening is dat zulks v»el mogelijk zal zijn, doch dat hieromtrent no0 een onder zoek zal worden irgesteld. Hierna komt ^.thesius andermaal in de vergadering. Be Voorzitter deelt hem mede dat een re^elin^ zal worden _etro£- fen waarbij hij öeeu kosten van keuring zaa krijgen. kathesius toekent daarop de aanvm0e tol benoeming van drie geneeskundigen en verwacht u0& de bevestiging dat hij _ee.: kosten zal krijgen van de twee ^eneeskui ditoexi ouiten zijn huisarts.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 469