T i 18 Jui| intken- ian van sdrijf jereiu- rra0en van in- irokkene id en i.kle koe* i moeten sius keurinQ ideert is hanfat neer te zich te heeft aO^elijk stellen, slijk zal seu onder in de t hem n ^etrof- xceurin0 trL.0e toï sn en I hij ^eei jëneesAVM BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen IV.ar êu j hij uit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 470