NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN26 193 8 Tegenwoordig de Heeren ÏSr»W.*A..J.,.Yi.aasr.,...touxg.enie.e.3ter. Biui en.. wethouder. Secretaris <T »G *A*-iateJlbxirg.» Afwezig 8.6.2 t/m Afd. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 472