Afdeeling en No. BESLISSING Aanmerkingen i)e gevraagde toestemming wordt verleend. ja een .s 19 38 en n van 1 t/g de kosten er schiller:- ies uit Aan Ged.Staten zal worden medegedeeld dat door den Rijksaccoun- u tant een regeling is aangegeven waarbij het te veel genoten sub-- A sidie in een drietal jaren zal worden terugbetaald. N U ten gemaak- stuur der bsidie. Conform het voorstel van den wethouder van financiën wordt besloten. aan te biej g der ge- Conform het voorstel van den voorzitter wordt besloten. 3 besluiten de heffing ste twee fde klasse, ir 1939. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd.27 Juli 19 nos.74» 99» 92 en 86 wordt besloten de aanvragen nos.1/1484» I/I5O3» l/l498 en 2/473 i*i "te willigen. roeken om .ge teeke- de gevraagde toestemming wordt verleend eener col- bloempje, ing dantos

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 482