7 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS a VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANSI.. Juli Tegenwoordig de Heeren ....lxVisser,y^axgemeester D»A»d« aq. H.J.GasillflT>(etiiouQeis. S Afd. I,!aAfd. IIAfd. III H\ AU. IV Secretaris 0 Vf A. Afwezig Accoord De Wethouders, Der Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers.09.6.t/m3.1.1..*.. Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 484