Afdeeling en No. BESLISSING Aanmerkingen Aldus wordt besloten. aan eer- nd als enbare Alvorens op deze aangelegenheid in te gaan zal aan den Directeur van Gemeentewerken worden verzocht een rapport uit te brengen omtrent de nalatigheid in zake het weghalen van asch en vuilnis door A.Vos, bij den bewoner van perceel Vredehof straat 4}, zijnde J.E.de Bruijne. Ka ontvangst van dit rapport zullen beide aangele genheden worden behandeld. ding treffen- lnis Aldus wordt besloten. ering, ■ag van ■ente De opmerkingen zullen worden beantwoord overeenkom stig het door de afdeeling financiën opgemaakte ont werp

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 490