NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN B.A.de Bruijn en H.J...(jrasillewethouders Secretaris J.G.A.Batenburg. 912 Tegenwoordig de Heeren »A« J/isser jbUTgeifleester Afwezig Accoord De Burgemeester, De Secretaris, r Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. IV Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 492