|3^ Afdeeiing BESLISSING Aanmerkingen ue gevraagde toestemming wordt verleend, mits deze collecte plaats heeft in gesloten bussen. üp het verzoek wordt afwijzend beschikt. Het perceel gronds zal voor den duur van 2 jaren in IA <*M-< huur worden aangehouden tegen een huursom van f.4.5^ jy' 3- per jaar. i>e gevraagde machtiging wordt verleend, Besloten wordt terzake eenzelfde raaatregel te treffen. y\sf\| üp het verzoek wordt gunstig beschikt. 1^1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 494