Afdeeling en No. BESLISSING Aanmerkingen Aet verz-oelc wordt ingewilligd. Aldus wordt besloten Tot uifrbetaling wordt besloten

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 500