NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN9 ..AUAUS.tu.s193 8 Tegenwoordig de Heeren Vi.SS.er ,bur^;eiiieÊS'tsX JUuA.de Brui jn wetiiouaer». Secretaris P«C,groot> >wnd. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers924t/m 935 Uitgevoerd Afd. 14' Afd. II Afd. III: j Afd. IV -J.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 502