z/fr O JL BESLISSING Afdeeling :n No nmerKingen vaste jen te trottoii i stoe- meming .e der •ver arreke- ing neming e der en" gesloten wordt den Kaad voorloopig geen voorstel te doen tot vaststelling van de door den technisch ambte- naar voorgestelde formatie. JZM Besloten wordt in aansluiting aan de door den Burge meester voorloopig verleende toestemming, aan Lengers voornoemd, tot wederopzeggens toe, vergunning te ver- leenen tot het plaatsen van eenige tafels en stoelen op het gemeente trottoir voor zijn perceel. Ken ni sg e n ome n <c. 1/ Idem* idem. ikbaarn terin- a-anlei uni 19, 3che 8 mu i maai jenoten. laria- bedra^ van >or aan- .ok, :an .ng van 'glaas- weige- ar b/h f te De betreffende circulaire wordt voorloopig voor kennis- geving aangenomen. Kennisgenomen, 'i'ot uitbetaling wordt besloten. S/fj- V o Aangezien deze aangelegenheid inmiddels geregeld is, wordt besloten het schrijven te deponeeren. - .t"3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 504