•il BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen het schrijven viordt voor kennisgeving aangenomen. Aan nr.hupert zal een schrijven worden gezonden waarin de aandacht wordt gevestigd op het houden van een nood zakelijke strenge controle op de voor gemeentereke ning verpleegd wordende personen. Besloten wordt het gevraagde ontslag eervol te ver- leenen, onder dankzegging voor de bewezen diensten terwijl voorts den haad voorgesteld zal worden de Brandraad op te heffen, aangezien eventueel benoo- digde adviezen kunnen worden ingewonnen bij den i?rov Brandweerbondwaardoor de Brandraad als overbodig is te achten. he gevraagde vergunning wordt verleend. Be overgelegde declaraties worden goedgekeurd. Aan den Baad zal een voorstel worden gedaan voor zoover betreft de wieldruk. //'ff- Adressante1s naam wordt op de lijst geplaatst onder no20 IA V Uy O-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 506