NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN16 Augustus193 8 de Bruijn en K. J. üasillewethouders.» Secretaris jdA Ba t eriüurg t/m 961 Tegenwoordig de Heeren Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummers 93- Uitgevoerd Afd. I4Afd. II

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 508