NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN19....Augustu.s1938. Tegenwoordig de Heeren H? iV «A» <J.« Vis SST »T3UJT£6I£i©6st*S;r D.A.de Bruijn en H,J.üaaille» v»etiiQudera» Secretaris J GA Ba tenljurg Afwezig Accoord T)e Wethouders, nummers Uitgevoerd Afd. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 518