Afzender of voorsteller Korte Datum num mer 79 -•ed.Dond v.Luxe V er huur en 1'axi- - luto-Oud er nemer s -v.. sterdam. GTrap: an eab e - •.oners f orte Hart- weg 80 bir. Gein. merken vraagt goedkeuring van tarieven voor autoverhuur. Voorts wordt verzocht be doelde tarieven bindend te verklaren voor alle in de gemeente gevestigde on der nemers. i>e Inspecteur van Politie brengt hier omtrent advies uit bij schrijven dd. 10 'ovember 1937» verzoeken verbetering van den korte Hartweg. -Ge dir.v.gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.2ó Aug. 1937, no.1257. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 51