975 Volg- num- Afzender of voorsteller Korte inhoud Datum mer iiir.Gem, werken in de vergadering komen achtereenvolgen; de opgeroepen sollicitanten naar de be trekking van deurwaarder-ambtenaar t. de heeren l'.h. Ver inga, J.Adriaan'se A.h.kokkensh┬╗Loen. biedt ter behandeling aan eenige verzoe^ ken om bouwvergunningvergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. iadat nis is vanger aanbevi arbeid; per we< Selet 19 Aug, vragen ligen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 523