BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen envolgeas r de be- aar t.w, nse, e verzoe- i van de Nadat de heeren de vergadering hebben verlaten en ken nis is genomen van het rapport van den gemeente-ont vanger, waarbij deze de sollicitant i'oKkena als no. 1 aanbeveelt, wordt benoemd tot deurwaarder-ambtenaar o$ arbeidsovereenkomst, tegen een belooning van f»20. per week, A .^.Fokkenste Soest» Selet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 19 Aug.1938 110S.9Ö, 101,lG2,105wordt besloten de aan vragen nos.1/1502, 1/1505» 1/1500 en 2/477 in te wil ligen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 524