NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Li M ...Jk... v/ VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANü3 augustus193 97ü 99® Afd. 1 VAfd. 1 Afd. IIIW. Afd. IV: Tegenwoordig de Heeren Mr i.»A. JYi sser burgemeester -J.A.de Bruijn en H. J. aasille ,wetliQudera» Secretaris J V A Ba. t e nb urg.» Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd 11 l Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 526